การเพาะเห็ดฟางจากทะลายปาล์ม
 
 
 
    การส่งเสริมการผลิตปาล์มน้ำมัน ครบวงจรและวิสาหกิจชุมชน จ.กระบี่ ที่บอกถึงเรื่องของการเพาะเห็ดฟางจากทะลายปาล์มทั้งการเพาะเห็ดในโรงเรือนและเห็ดฟางกองเตี้ยในสวนปาล์มของสมาชิก วิสาหกิจชุมชนรวมใจชาว กชน. (เห็ดฟางทะลายปาล์ม) บ้านควนเศียร หมู่ 5 ต.เขาเขน อ.ปลายพระยา ประธานกลุ่มคือ นางสุนีย์ เทพานุรักษ์ ที่เมื่อคราวที่แล้วบอกถึง ขั้นตอนและวิธีการเพาะเห็ดฟางจากทะลายปาล์ม วันนี้จะบอกถึงเรื่องของกลุ่มว่าเขามีการจัดการกันอย่างไรถึงประสบความสำเร็จ
    
กลุ่มนี้เขามีสมาชิกอยู่ 33 คน มีการจัดตั้งคณะกรรมการโดยแต่ละคนมีหน้าที่แตกต่างกันออกไป เช่น นอกจากประธานแล้วก็มีรองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายรวบรวมผลผลิต ฝ่ายการตลาด เป็นต้น
  กลุ่มมีกฎอยู่ว่า สมาชิกต้องส่งผลผลิตซึ่งก็คือดอกเห็ดนั่นเอง มายังกลุ่มซึ่งเป็นจุดในการรวบรวมผลผลิต ไม่เกินเวลา 13.00 น. ของทุกวัน
    
ในส่วนของเงินทุนของกลุ่มนั้น ได้มาจากการถือหุ้นของสมาชิกกับทางราชการสนับสนุนบางส่วน โดยกลุ่มจะให้สมาชิกยืมเงินไปใช้จ่ายในการเพาะเห็ดในแต่ละรอบ เมื่อได้ผลผลิต สมาชิกจะนำมาจำหน่าย ที่กลุ่มในราคาประมาณ 35 บาท ทางกลุ่มจะหักเงินที่สมาชิกยืมไปเป็นค่าใช้จ่ายในการเพาะเห็ดนั้นคืน และมีการจัดเก็บค่าบริหารจัดการกลุ่ม กิโลกรัมละ 2 บาท คือหมายถึงว่า สมาชิกที่นำเห็ดมาขายให้กลุ่มในราคา 35 บาทนั้น แต่จะโดนหักไป 2 บาท เพื่อเอาเงินเข้ากลุ่ม และโดนหักจากที่ยืมไปล่วงหน้าเพื่อใช้จ่ายในการเพาะเห็ด
    เรื่องการตลาดของเห็ดอยู่ที่ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง ในกรุงเทพฯ นอกจากนี้มีตลาดในกระบี่และจังหวัดใกล้เคียง
    
ประธานกลุ่มบอกว่า ด้านการตลาดไม่มีปัญหา ผลิตได้เท่าไหร่ก็จำหน่ายได้หมด ไม่มีเหลือ
    
ต่อไปเป็นวิธีการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยจากทะลายปาล์ม คือ นำทะลายปาล์มเปล่าที่สกัดน้ำมันแล้วจากโรงงานมาลงในพื้นที่ที่จะทำการเพาะเห็ด รดน้ำให้ทั่ว คลุมด้วยพลาสติกดำประมาณ 7-10 วัน ในช่วง 7-10 วัน นี้ให้รดน้ำประมาณ 2-3 ครั้ง จากนั้นให้นำทะลายปาล์มมาจัดเรียงเป็นร่องยาวประมาณ 5-10 เมตร กว้าง 50 เซนติ เมตร จากนั้นให้นำเชื้อเห็ดผสมอาหารเสริมมาหว่านบนร่องให้ทั่ว จากนั้นให้คลุมด้วยพลาสติกดำแล้วทิ้งไว้ 3 คืน จากนั้นให้นำไม้ไผ่ที่ทำไว้แล้วคือ เป็นไม้ไผ่ยาว 80 ซม. มาทำโครงแล้วคลุมด้วยพลาสติกดำทิ้งไว้ 7-10 วัน
    
จากนั้นดอกเห็ดจะเริ่มออกดอก ชูสลอน อย่างต่อเนื่องกันทุกวัน ระยะเวลาในการเก็บดอกเห็ดประมาณ  15-20  วัน สามารถเก็บดอกเห็ดได้ประมาณ 300-500 กิโลกรัมแน่ะ หากคิดเป็นเงินก็ได้ประมาณ  17,000  บาท (เห็ดราคา กก.ละ 35 บาท)
ที่บ้านเขามีทะลายปาล์มเขาก็นำทะลายปาล์มมาใช้เพาะเห็ด ท้องถิ่นที่ไม่มีทะลายปาล์มก็ไม่ต้องไปแสวงหาซื้อมาจากแดนไกลเพราะจะทำให้ค่าต้นทุนสูงโดยไม่จำเป็น ควรเลือกใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น รู้จักเลือกสรรนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นการเพิ่มมูลค่าของที่เหลือทิ้งให้เกิดประโยชน์ ขึ้นมา

ที่มา : http://www.dailynews.co.th