- ติดต่อไทยนต์ : ศูนย์รวมเครื่องจักรปาล์มน้ำมัน, เครื่องตัดปาล์ม, เครื่องหีบปาล์ม, อุปกรณ์สวนปาล์มทุกชนิด