อาการที่เกิดจากการขาดธาตุของปาล์มน้ำมัน
 
 
 
    ในการทำสวนปาล์มนั้นการจัดการเรื่องธาตุอาหารหรือปุ๋ยนับว่ามีความสำคัญมากดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
จึงจำเป็นที่จะต้องรู้ถึงชนิดของธาตุอาหารที่สำคัญของปาล์มน้ำมันและลักษณะบ่งชี้ของอาการที่สำคัญต่างๆ

ไนโตรเจน (N) ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของปาล์ม

  ถ้าขาดไนโตรเจน ปาล์มน้ำมันจะมีลักษณะใบสีเหลืองซีด ต่อไปจะเหลืองทั้งต้น ทางใบสั้น ต้นโตช้า ทะลายเล็กลง ปริมาณน้ำมันน้อย

ฟอสฟอรัส (P) กระตุ้นการแตกรากฝอย ทำให้ปาล์มสามารถดูดปุ๋ยได้ดีขึ้น มีส่วนทำให้ออกดอกได้ดีขึ้น 

ถ้าปาล์มน้ำมันขาดฟอสฟอรัสจะชะงักการเจริญเติบโต ใบสีเขียวด้านเหลือบม่วง ขอบใบม่วง ออกดอกน้อย ยอดสั้นลง

โปแตสเซียม (K) เป็นธาตุอาหารที่ต้องการมากที่สุด ทำให้ปาล์มสะสมแป้งและเปลี่ยนเป็นน้ำมันได้มาก ให้ผลผลิตและเปอร์เซ็นต์น้ำมันสูง ทนแล้งได้ดี ถ้าขาดจะมีจุดสีเหลืองส้มเป็นจ้ำ ๆ บริเวณทางใบ เมื่อเป็นมาก ๆ เนื้อใบส่วนที่มีสีเหลืองจะแห้ง การผลิตดอกตัวเมียจะหยุดชะงัก ดอกตัวผู้น้อยลง ทางใบหดสั้น ทะลายเล็ก เปอร์เซ็นต์น้ำมันลดลง ไม่ทนแล้ง

แมกนีเซียม (Mg) ช่วยในการสังเคราะห์แสง หากขาดจะทำให้ดูดซึมอาหารน้อยลง ต้นอ่อนแอ ลักษณะอาการทางใบล่างจะมีสีเหลืองแถบยาว แต่เส้นใบยังเป็นสีเขียว หากไม่แก้ไขใบจะเริ่มแห้งไหม้ และผลผลิตของปาล์มน้ำมันจะลดลง

โบรอน (B) เป็นธาตุอาหารที่ต้องการน้อย แต่ขาดไม่ได้ ช่วยกระตุ้นให้ปาล์มเกิดตาดอกและตายอด เมื่อขาดจะมีลักษณะปลายใบย่อยหักงอเป็นรูปตะขอ ใบหยิกเป็นคลื่น ยอดหัก อาจเกิดเฉพาะทางหรือทุกทางได้  ทางและใบย่อยเรียวแหลม สั้นผิดปกติ ดอกตัวเมียน้อย การผสมเกสรไม่สมบูรณ์ ผลผลิตปาล์มลดลง
อาการขาด ธาตุไนโตรเจน [N]

อาการขาดธาตุ โปแตสเซียม [K]
ใบมีจุดเหลืองส้ม ไม่ทนแล้ง ทะลายเล็ก
ติดลูกลดลง
อาการ ไนโตรเจน [N] และโปแตสเซียม [K] ไม่สมดุลย์
มีเส้นสีขาวเป็นแถบกลางใบ
ผลผลิตลดลง

อาการขาดธาตุแมกนีเซียม [Mg] 
ทางใบมีสีเหลืองเป็นแถบ ขาดมากใบจะแห้ง และผลผลิตลดลง
ขาดโบรอน [B] อย่างรุนแรง 
ใบย่อยเป็นคลื่น ยอดปาล์มหักพับ ใบหงิกงอ ปลายใบงอเหมือนตะขอ
อาการขาดโบรอน [B]


ที่มา : http://oilpalm.exteen.com