โรคปาล์มน้ำมัน
 
 
 
    โรคที่มักจะเกิดขึ้นกับต้นปาล์มน้ำมันที่สำคัญ  คือ 

1.  โรคก้านทางใบบิด (Crown  disease) 

สาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัดเข้าใจว่า เกิดจากพันธุกรรมหรืออาจเกิดจากความไม่สมดุลของธาตุอาหาร โดยเฉพาะธาตุไนโตรเจนและแมกนีเซียม พบมากกับปาล์มน้ำมันในแปลงปลูกอายุ 1-3 ปี เป็นโรคที่พบเสมอ แต่เมื่อปาล์มอายุมากขึ้นอาการของโรคจะหายไปได้เอง 

ลักษณะอาการ : เกิดแผลเน่าบริเวณใบยอด เมื่อยอดเจริญทางยอดคลี่ออกบริเวณที่เคยเป็นแผลเน่าใบย่อยจะแห้งฉีกขาดไป  ก้านทางบริเวณนี้จะเหลือแต่ตอก้านทางส่วนนี้จะหักโค้งลง เมื่อต้นปาล์มน้ำมันสร้างยอดใหม่ก็จะแสดงอาการเช่นนี้ จนบางครั้งทางจะหักล้มโดยไม่แสดงอาการเน่าก่อน
  2.  โรคยอดเน่า (Spere  rot32) 

สาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัด แต่จากการแยกหาเชื้อ สาเหตุจะพบเชื้อรา Fusarium sp.  และแบคทีเรีย Erwinia  sp.  ระบาดมากในช่วงฤดูฝน ส่วนมากจะพบกับปาล์มน้ำมัน 
อายุ 1-3  ปี ในสภาพนำขังจะพบโรคนี้มาก 

ลักษณะอาการ : โคนยอดจะเน่า ระยะแรกแผลมีสีน้ำตาล ต่อมาจะขยายทำให้ใบยอดเน่าแห้งสามารถดึงหลุดออกได้ 

การป้องกันกำจัด : ป้องกันแมลงอย่าให้มากัดกินบริเวณยอด ถ้าพบโรคในระยะแรกตัดส่วนที่เป็นโรคออกให้หมด แล้วฉีดพ่นด้วยยาฆ่าเชื้อรา เช่น ไทแรม อาลีแอท
   

3.  โรคทะลายเน่า (Marasmius  ruch  rot) 

สาเหตุเกิดจากเชื้อรา (Marasmius  sp.) 

ลักษณะอาการ : บนทะลายปาล์มน้ำมันก่อนจะสุกจะพบเส้นใยสีขาวของเชื้อขึ้นระหว่างผลและเจริญเข้าไปในผลทำให้
เปอร์เซ็นต์กรดไขมันอิสระเพิ่มขึ้น ผลเน่าเป็นสีน้ำตาลดำ มีลักษณะนุ่ม ถ้ามีสภาพเหมาะสมความชื้นมาก เชื้อจะสร้างดอกเห็ดบนทะลาย 

การป้องกันกำจัด : กำจัดทะลายที่แสดงอาการออกให้หมด รวมทั้งช่อดอกตัวเมียที่ผสมไม่ดี เศษซากเกสรตัวผู้ที่แห้ง 
ตัดส่วนที่เป็นโรคแล้วฉีดพ่นด้วยสารเคมี เช่น antigroterzan หรือ antracol


4.  โรคลำต้นส่วนบนเน่า 

สาเหตุ : รายงานจากต่างประเทศพบว่าเกิดจากเชื้อรา Philinus  sp. ร่วมกับ Ganoderma  sp. 

ลักษณะของอาการ : พบว่าส่วนบนของลำต้นจากยอดประมาณ  0.5  เมตร จะหักครั้งแรกกับต้นอายุ 9 ปี  เมื่อผ่า
ดูพบว่าเชื้อเข้าทางฐานของก้านทาง ทำให้เกิดอาการบริเวณลำต้น ในขณะที่ตาและรากแสดงอาการปกติ 

การป้องกันกำจัด : เผาทำลายต้นปาล์มน้ำมันที่เป็นโรค  อย่าเคลื่อนย้ายต้นปาล์มน้ำมันที่เป็นโรคผ่านไปในแปลงที่ปลูกปาล์มน้ำมัน ในกรณีที่พบอาการใหม่ๆ ถากส่วนที่เป็นโรคออกแล้วทาบริเวณแผนด้วยสารป้องกันและกำจัดโรคพืช
ที่มา : http://www.suksomboon.com