โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
 
 
 
    ทะลายปาล์มประกอบด้วยผลปาล์มน้ำมันจำนวนมากติดอยู่กับก้านทะลาย ผลปาล์มน้ำมันประกอบด้วยน้ำมัน 2 ชนิด คือ

1. น้ำมันปาล์มดิบ (CPO) คือน้ำมันที่สกัดได้จากเปลือกนอกของผลปาล์ม

2. น้ำมันเมล็ดในปาล์มน้ำมัน เป็นน้ำมันที่สกัดได้จากเนื้อของเมล็ดในปาล์ม

  น้ำมันทั้งสองชนิดนี้มีคุณสมบัติทางเคมีและองค์ประกอบกรดไขมันที่แตก
ต่างกัน โรงงานที่ผลิตน้ำมันปาล์มในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
โรงงานขนาดเล็กและโรงงานขนาดใหญ่

 


1.โรงงานขนาดเล็ก
 ทำการผลิตโดยสกัดน้ำมันจากผลปาล์มด้วยเครื่องสกัดแบบเกลียวอัด ชนิดเดียวกับที่ใช้ผลิตน้ำมันมะพร้าว จะได้น้ำมันปาล์มและน้ำมันเมล็ดในปาล์มปะปนกัน เรียกว่าน้ำมันปาล์ม B มีสีเข้ม เพราะใช้วิธีย่างไฟด้วยไม้ฟืนไล่ความชื้นออกจากผลปาล์มโดยตรงก่อนบีบน้ำมัน ที่อุณหภูมิ 180 - 200 องศาเซลเซียส นาน 24 ชม. บางที่ก็ใช้วิธีทอดผลปาล์มด้วยน้ำมันปาล์มที่อุณหภูมิไม่เกิน 120 องศาเซลเซียส 15 - 20 นาที ก่อนหรือใช้ลมร้อน ก็จะได้สีน้ำมันดูดีกว่า

 โรงงานขนาดเล็ก นิยมรับซื้อลูกปาล์มร่วง ที่ร่วงออกจากทะลาย ให้ราคารับซื้อสูงกว่า แต่กว่าจะได้บีบน้ำมัน มักตกค้างที่จุดรับซื้อหลายวัน ทำให้น้ำมันมีค่ากรดไขมันอิสระสูง เฉลี่ย 10 %  ราคาขายจึงถูกกว่าโรงงานใหญ่

   

2.โรงงานใหญ่ เป็นโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มแบบมาตรฐานทำการผลิตโดยสกัดน้ำมันจากผลปาล์มด้วยเครื่องสกัดแบบเกลียวอัดชนิดเกลียวคู่ ทำให้สามารถแยกน้ำมันปาล์มและน้ำมันเมล็ดในออกจากกันได้โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มแบบมาตรฐานมีกระบวนการผลิตดังนี้

  • การนึ่งปาล์ม(Sterilization) หลังจากเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มสดจำเป็นต้องนำเข้าสู่กระบวนการผลิตภายใน 72 ชม. มิฉะนั้นปริมาณกรดไขมันอิสระจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้น้ำมันที่ได้มีคุณภาพและปริมาณต่ำลง เมื่อส่งเข้าโรงงานจะทำการนึ่งทะลายปาล์ม เพื่อหยุดการทำงานของเอนไซม์ที่เร่งการเกิดกรดไขมันอิสระ นอกจากนั้นแล้วการนึ่งผลปาล์มจะช่วยให้ผลปาล์หลุดออกจากก้านทะลายปาล์มง่ายขึ้น และเนื้อปาล์มนุ่มง่ายต่อการบีบอัดน้ำมัน การนึ่งใช้ไอน้ำ 120 -130 องศาเซลเซียส ที่ความดัน 45 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว นาน 45 นาที

  • การแยกผลปาล์ม(bunch stripping) ทะลายปาล์มที่นึ่งแล้วจะถูกส่งมาเข้าเครื่องเหวี่ยงแยกขนาดใหญ่ ทำให้ผลปาล์มแยกออกจากทะลายปาล์ม ทะลายเปล่าจะถูกส่งไปใช้เป็นเชื้อเพลิงต่อไป

  • การฉีกย่อยผลปาล์ม(digestion) ผลปาล์มที่แยกออกจากทะลายแล้ว ถูกส่งมาตีย่อยให้นุ่ม เพื่อให้ผลปาล์มพร้อมต่อการสกัดน้ำมันออก

  • การสกัดน้ำมัน(pressing) ผลปาล์มที่ได้รับการฉีกย่อยแล้ว ถูกส่งเข้ามาในเครื่องสกัดเกลียวอีดชนิดเกลียวคู่ เพื่อสกัดน้ำมันออกจากเปลือกนอกของผลปาล์ม ในการสกัดเครื่องสกัดเกลียวอัดจะถูกปรับระยะห่างของเกลียวให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถสกัดน้ำมันออกได้มากที่สุด โดยให้กะลาของเมล็ดในปาล์มแตกน้อยที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้ได้น้ำมันปาล์มที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ในส่วนที่เป็นกากพืชน้ำมัน ประกอบด้วยเส้นใยและเมล็ดปาล์มจะถูกเป่าด้วยลมร้อนให้แห้ง และแยกออกจากกันด้วยไซโคลน เมล็ดปาล์มถูกส่งเข้าเครื่องกระเทาะกะลา กะลาที่แยกออกถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับหม้อไอน้ำ ส่วนเมล็ดในปาล์มถูกส่งเข้าเครื่องสกัดเกลียวอัด เพื่อสกัดน้ำมันออกดวยกรรมวิธีเดียวกันกับการผลิตน้ำมันมะพร้าว การกรองน้ำมันปาล์มที่ได้มีเส้นใยปาล์มปะปนมาด้วย จะถูกส่งเข้าสู่ตะแกรงสั่นเพื่อแยกเศษของแข็งออก

  • การกำจัดน้ำ บางที่มีการใช้เครื่องเหวี่ยงแยกด้วยความเร็วสูง แยกสิ่งสกปรก น้ำ กากตะกอนออกจากน้ำมัน น้ำมันที่กรองแล้วจะถูกส่งผ่านเครื่องระเหยที่ 80 - 90 องศาเซลเซียส ภายใต้ความดันต่ำกว่าบรรยากาศ เพื่อกำจัดน้ำและความชื้นในน้ำมัน เพื่อให้น้ำมันมีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานขึ้น โรงงานใหญ่มีน้ำเสีย 2.5 ตันต่อปาล์ 1 ตัน