ไทยนต์การเกษตร  
สำนักงานใหญ่  89 หมู่ที่ 5 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
  โทรศัพท์ : 02-9770895
    093-283-8159
    093-283-8195
  อีเมล์ :  
 
ฝ่ายขาย
 :  thaiyonmachinery@hotmail.com
        sales@thaiyon.com
 
ฝ่ายเทคนิค
 :  support@thaiyon.com
 
ฝ่ายอะไหล่
 :  parts@thaiyon.com
 
งานออกแบบ
 :  engineering@thaiyon.com